Değerli Meslektaşlarım,

Sizleri 17-20 Kasım 2022 tarihlerinde Antalya Amara Premier Palace Hotel'de yapılacak 2. Uluslararası Psikosomatik Tıp, Obstetrik ve Jinekoloji (2nd International Conference on  Psychosomatic Medicine, Obstetrics and Gynecologykonferansına davet etmek istiyoruz. Konferans Uluslararası Eğitim ve Bilim Araştırmaları Derneği (International Society for Research in Education and Science) tarafından organize edilmektedir.ICPOG yıllık olarak düzenli şekilde organize edilmektedir. ICPOG 2022 bu yıl ikinci kez ISRES Organizasyon tarafından düzenlenmektedir. 

Konferans yüz yüze yapılacaktır. Bununla bilikte online katılım seçeneği de mevcuttur.  Konferansa online katılmak isteyen katılımcılar kayıt sırasında sanal (virtual) seçeneğini işaretlemelidir. Hakem süreci sonrasında İngilizce olarak gönderilen ve yayınlanmaya uygun görülen bütün makaleler The Eurasia Proceedings of Health, Environment and Life Sciences (EPHELS) (www.ephels.net) ve Journal of Education in Science, Environment and Health (www.jeseh.net) dergilerinde yayınlanacaktır.

ICPOG 2022 katılımcıları ISRES Publishing tarafından yıllık olarak yayınlanan "Current Studies in Health and Life Sciences 2022" isimli kitaplara, kitap bölümü gönderebilirler. Dergi ve kitap yayınları, konferans katılımcıları için ücretsizdir. Araştırma makaleleri kitap bölümü olarak kabul edilmemektedir. Eğer konferans katılımcıları kitap bölümü göndermek isterlerse, kendi alanlarındaki teorik bir konuda yazmalıdır. Yıllık kitap yayınlandıktan sonra Scopus, Web of Science v.b. veri tabanlarına indekslenmesi için gönderilecektir. 
 
ICPOG katılımcıları sunumlarını Türkçe olarak yapabilirler. Sunumlarını Türkçe yapmak isteyen katılımcılar kayıt sırasında sunum dili olarak TR seçeneğini işaretlemelidir. Konferansın uluslararası statü de olması nedeniyle basılı materyallerde dil olarak İngilizce kullanılması zorunludur. Katılımcılar başlık, özet, anahtar kelime ve tam metinlerini sisteme İngilizce olarak yüklemeleridir.
 
ICPOG konferansları şu ana kadar Türkiye deki akademik teşvik kriterlerini her yıl sağlamıştır. Konferanslarda şu ana kadar Türkiye dışındaki ülkelerden yapılan sözlü sunumların sayısı Türkiye'den katılan katılımcıların sunduğu sözlü sunumlardan her zaman daha fazla olmuştur. 2021 yılında sunulan sözlü bildirilerin %100 ü yabancı ülkelerden katılan katılımcılara aittir. 

Konferansın amacı akademisyenleri, öğretmenleri, sağlık çalışanlarını, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini, yöneticileri bir araya getirmek ve uluslararası bir ortamda Jinekolojği (KADIN DOĞUM) alanı hakkında teorik ve deneysel çalışmaların sonuçlarını tartışmaktır. Konferansta aşağıdaki ana konular öncelikli temalardır:
- Psikosomatik Tıp
- Psikosomatik Bozukluklar
- Psiko-onkoloji
- Jinekoloji ve Obstetrikteki Gelişmeler
- Jinekolojik onkoloji
- Ürojinekoloji
- Infertilite
- Maternofetal tıp
- Üreme Tıbbı
- Jinekolojik Cerrahi
- Jinekolojik Estetik
- Kozmetik Jinekoloji
- Jinekolojik Anestezi
- Jinekolojik Görüntüleme
- Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık 
- Gebelik

Sunumlardaki değerli katkılarınız bilimsel komite ve oturum başkanları tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunan sunumlar dergi, kitap bölümü ya da tam metin olarak yayınlanacaktır. Meslektaşlarımızla uzmanlık ve deneyimlerimizi paylaşacağımız pozitif bir atmosfer oluşturmaktan mutluluk duymaktayız. 

Saygılarımızla,

Konferans Organizasyon Komitesi
Destekleyenler
Gaziantep University
ISRES
Shera